Frequently Asked Questions

FAQ - Najčešće postavljena pitanja

- Ovdje pročitajte najčešće postavljena pitanja vezana uz automatske mjenjače -

1. Treba li mijenjati ulje u AT?

Da, na AT proizvedenim do 2000. godine činite to svakih 30000 km ili 3 godine, nakon 2005. svakih 50000 km ili 3 godine. Vrijednosti su okvirne ako učinite i prije nećete pogriješiti. Savjet - činite to češće, isplatit će se kad tad.

2. Koje ulje da upotrijebim?

Uvijek upotrijebite ulje koje navodi proizvođač, obično ni u servisu ne znaju koje ulje ide u Vašu AT, pronađite na netu.(Provjerite moju tvrdnju).

3. Ima li AT filter?

Da, većina ih ima i obavezno ga zamijenite ako je to moguće, tj. ako je dostupan nakon skidanja kartera, neke AT imaju fina plastična sita koja se samo operu ukoliko nisu oštećena, također ako su dostupna.Neke AT pogotovo modeli DSG ili DCT imaju 1 ili 2 eksterna filtera koji se mjenjaju kod izmjene ulja i to u većini slučajeva zajedno sa plastičnim kućištem i brtvama.Nalaze se na kućištu AT ili na crijevima koja dovode ulja sa hlađenja natrag u AT.

4. Koliko me košta zamjena ulja?

Otprilike cca 200 - 300€ za najjeftinije modele pa na više. Ovdje je VAŽNO napomenuti – bolje je platiti i više te za taj novac dobiti kvalitetnu uslugu, kvalitetnije ulje, kvalitetnije filtere i ostale dijelove koji se moraju zamijeniti prilikom servisa. Također kod izmjene ulja stručnjak će izvršiti vizualni pregled AT te uočiti eventualno curenje ulja i uzroke, izvršit će vizuelni pregled dijela unutrašnjosti te uočiti ostatke korozije, prljavštine, taloga, masnih nakupina, nakupina metalnih ili nekih drugih čestica, uočit će da li je njihova količina uobičajena ili ukazuje na nepravilnosti te Vas upozoriti ako hitno treba otkloniti neku neispravnost kako bi se spriječio veći kvar na AT.

Pojmovi jeftino i kvalitetno nikada nisu bila braća. AT su skupe igračke da bi se bilo što improviziralo ili posao prepustio diletantu. Također valja imati na umu da su danas sve AT povezane sa računalom u autu i nestručan pristup može dovesti do poremećaja ili gubitka podataka neophodnih za pravilno funkcioniranje AT.

5. Da li izmjenom ulja mogu otkloniti neke kvarove i koje ?

Teško, održavanje spada u preventivne radnje, znači spriječiti kvar, a ne otkloniti ga, međutim ponekad se događaju i čuda. Obično se izmjenom postiže suprotan efekt ne otkloni se kvar ali se zato često otkriju oni pokazatelji koji mogu stručnjaku ukazati na uzrok kvara kada ga pokuša otkloniti.

6. Koliki je vijek trajanja AT?

Zanemarimo teoriju, neke AT se često i nažalost veoma brzo kvare dok od nekih dobivate zavidnu izdržljivost. Prosjek trajanja je veoma različit, a kreće se otprilike od 150 000 - 250 000 km, naravno ovdje se podrazumijeva eksploatacija vozila u normalnim uvjetima. Važno je znati da vrijednost auta sa sobom ne donosi i kvalitetu AT, nažalost veliki kvarovi se događaju češće na skupljim vozilima. Tome je i uzrok što proizvođači u svoje elitne i skupe modele ugrađuju zadnje generacije AT koje nisu dovoljno ispitane pa tako prvi kupci u stvari financiraju i pomažu u otklanjanju grešaka koje nisu vidljive u projektnim biroima i oskudnim probnim testiranjima.

Ovo se uglavnom odnosi na sve proizvođače, a takvi podaci teško izlaze u javnost jer kupci ne žele ispasti blago rečeno naivni - a s time i ruše vrijednost auta kojeg se žele riješiti - pa šute o tome. Pokušajte se staviti u poziciju da ste auto platili 50.000 € ili više te se cijelo vrijeme garantnog roka sa prodavačem uvjeravate da vam AT ne radi dobro, a on vam odgovara kako na kompjuterskom testiranju nema grešaka na AT (na žalost obje tvrdnje su točne) i da vam neposredno nakon isteka garancije AT otkaže.

Ako se dogodi da vam otkaže u garantnom roku čeka vas višemjesečno natezanje sa prodavačem uz neizbježno pitanje tko je kriv proizvođač ili vozač – ne zaboravite mjenjači manuelni ili automatski uvijek su kamen smutnje kod priznavanja garancije. Razlog je jednostavan, npr. motor se teže uništava dok mjenjač namjerno ili slučajno možete doslovno uništiti za svega nekoliko minuta, e pa sad ????

Također se podrazumijeva da auto nije naprevljan za trke i iživljavanje, inače navedene vrijednosti prepolovite ako ne i gore. U praksi srećemo vozila koja su uz održavanje AT nerijetko i prešla 350 000 km,ali isto tako i ona koja nisu stigla ni do 50 000 km.

7. Kako produljiti vijek trajanja AT?

Jednostavno, mijenjajte redovito ulje. Pazite da na dođe do pregrijavanja motora, ako i dođe ODMAH zamijenite ulje u AT (hlađenje ulja je u direktnoj vezi sa hlađenjem motora – kod većine auta). Držite se zlatnih pravila o vožnji auta sa AT.

A osnovna su:

» nikada ne krećite s mjesta, a da prije ubacivanja u brzinu ne stisnete kočnicu

» nikada ne ljuljajte auto prebacivanjem naprijed – natrag (kao u snijegu ili blatu) jer AT nećete pokvariti već uništiti

» izbacite auto iz brzine kada ste stali i pritisnuli kočnicu, stavite u *P*

» ne pokušavajte mijenjati na silu poziciju ručice mjenjača bez da pritisnete gumb na ručici mjenjača

» nikada ne startajte s mjesta, a da istovremeno držite kočnicu i dodajete gas, a auto ste ubacili u brzinu ( sportski tipovi na semaforu ), za takve startove postoje posebne AT sa specijalnim konverterima

» ako AT nudi opcije 3 2 1 (obično da, pročitajte u uputstvu za korištenje što i kada ) ne mijenjajte ih a da pritom držite gas do daske kako bi auto brže ubrzavao ( opet sportaši )

» kada parkirate auto aktivirajte parking kočnicu

» ako auto ostavljate na dulje vrijeme neka ga netko starta barem jednom mjesečno i ako se auto ne vozi - dovoljno je nekoliko puta promijeniti sve pozicije AT pomičući ručicu polako prema dolje a onda vratiti kroz sve stupnjeve u poziciju P i tako nekoliko puta kako bi ulje prokolalo sistemom i izmiješalo se na svim pozicijama – pri tome je poželjna radna temperatura motora

8. Da li se AT može zamijeniti običnom? (manuelnom)

U pravilu DA , međutim , postavlja se pitanje isplativosti jer ne mijenja se samo mjenjač već masa ostalih stvari i ako imate auto donora (nešto slupano), zahtjeva podosta znanja i radnih sati a pitanje je i izgleda interijera ukoliko se radi o novijem ili vrijednijem autu.
Takav zahvat NEMA smisla a kod modela koji su proizvedeni nakon 2006 godine to je u većini slučajeva i nemoguće zbog velikog broja senzorskih elemenata i kompliciranih računalnih kombinacija sklopova.

9. Treba li izbjegavati AT?

Apsolutno ne, nepisano je pravilo da preko 90% vozača nakon kraćeg navikavanja na AT ne želi povratak na klasični manuelni mjenjač, tko je probao - vjeruje. Uglavnom sve se svodi na neupućenost i nepovjerenje da AT sluša kao i obična.

10. Troši li auto sa AT više goriva?

Da, na pitanje koliko - ovisno o vožnji do max 8%. Znatno ovisi i o izvedbi prijenosa snage sa motora na AT odnosno o vrsti konvertera, vrsti pogona prednji - zadnji, 4x4, vrsti reduktora itd.

11. Kako provjeriti nivo ulja u AT ?

Pronaći mjerač nivoa ulja, najčešće sa desne strane motora, obično na njemu piše TRANS OIL. Poželjno je da temperatura motora bude radna, auto mora biti na ravnoj podlozi, ručica mjenjača u *P* poziciji (kod nekih mjenjača u *N* - provjeriti u uputstvima), motor radi u leru (praznom hodu). Na kontrolnoj šipki je označeno polje za mjerenje *COLD* (hladni režim ulja) odnosno *HOT* (radna temperatura auta odnosno - vruće).

U ovom slučaju ulje mora biti u *HOT* području bliže gornjoj granici. Ako nedostaje ulja treba pažljivo i polako dodavati ulje uz stalnu kontrolu nivoa, malo po malo, dok ne dobijete zadovoljavajuću količinu ukupno ne bi smjeli dodati više od 1⁄2 litre, ako nedostaje više AT sigurno ne funkcionira dobro, te svakako treba otkriti gdje nestaje ulje,ako ne možete sami obavezno se što prije uputite u servis i otklonite uzrok.

Nemojte se iznenaditi ako ne pronađete kontrolnu šipku za mjerenje nivoa ulja, jednostavno je nema (Mercedes,Renault npr.), neki proizvođači ne žele da to učinite Vi nego Vas upućuju na servis (većina europskih proizvođača). Isto je i sa izmjenom ulja u AT.

Ovdje se radi o delikatnom poslu i bolje ga je povjeriti osobi sa iskustvom i određenom opremom.U pravilu se mjerenje vrši do temperature ulja u AT max.40*C.Da bi ovo izveli kvalitetno treba vam iskustvo i određeni pribor.Vršite provjeru samo ako ste iz nekog razloga to prisiljeni učiniti.

12. Koliko košta popravak AT ?

Pitanje koje se najčešće postavlja telefonom kada se primjeti da AT ne funkcionira onako kako bi trebala. Naravno nitko ne može reći cijenu popravka preko telefona. Najuporniji pitaju o kojem redu veličine je riječ tzv. OD – DO. Kako bi dobili sliku o kojoj svoti se radi, prvo treba znati kakva je procedura u popravku AT a time i određivanju cijene.

Kao prvi korak treba izvršiti tzv. kompjutorsku dijagnostiku kako bi se vidjelo da li ima kakvih grešaka koje su upisane u memoriji računala pod raznim kodovima. Obično ih ima i to je početak iz kojeg se kreće prema defektaži kvara. Veoma rijetko se događa da se kodno označeni kvar može otkloniti samo izmjenom elementa na koji ukazuje računalo.

Logično pitanje – zašto? Još jednostavniji odgovor - kodna greška koju pokazuje računalo je posljedica (kvar), a ne uzrok kvara. Ako se greška i uzrok poklapaju (u manje od 10% slučajeva) popravak je relativno jeftin i kretao bi se od 300 – 500 € ako se radi o elektronici odnosno o solenoidima. Ovakvi popravci u većini slučajeva mogu se obaviti na vozilu bez skidanja AT, odnosno samo skidanjem kartera AT.

Za sve ostale slučajeve preostaje samo demontaža AT i onda slijedi procedura.

» Demontaža AT

» Rastavljanje At do zadnje komponente

» Defektaža uzroka i oštećenja AT

» Izrada troškovnika popravka

» Vremensko trajanje popravka

Kod defektaže kvara vidi se da li je moguće izvršiti parcijalni popravak ili je potrebna kompletna rekonstrukcija AT. Kod parcijalnih popravaka možete očekivati cijenu sve do cca 2000 € naravno sve ovisi o modelu auta odnosno AT. Kod kompletne reparature cijena će biti i viša, ali tu svakako imate mogućnost komparacije cijena sa orginalno repariranim mjenjačima. Generalno cijena ne bi trebala prelaziti max 70% cijene tvornički reparirane AT, ali imajući na umu najvažniju činjenicu da je u tu cijenu uračunata i demontaža odnosno montaža te ulje - što je veoma značajna svota.

13. Kakva je garancija za popravljenu odnosno repariranu AT ?

Garancija na popravljenu AT odnosi se na one dijelove koji su izmjenjeni, a kod reparirane AT odnosi se na cijelu AT. Uvijek treba imati na umu da garancija podrazumijeva rukovanje sa AT u skladu sa normalnim uvjetima eksploatacije vozila. Za sve greške na AT lako je reći zbog čega je došlo do kvara, a s time da li isti podliježe ili ne garanciji. Garancija se daje pismeno i sa navedenim uvjetima garancije.

Kod popravka AT ili reparature koriste se isključivo NOVI i OEM dijelovi.Garancija je za sve vrste popravka 12 mjesecdi ili više.

Za neke AT jednostavno ne postoji mogućnost nabave dijelova za reparature.Ne proizvode se i ne prodaju kao rezervni dijelovi.U takvim slučajevima nudimo rabljene dijelove i za njih također dajemo garanciju s izričitom napomenom da se radi o ispitanim i kvalitativno provjerenim elementima.

Proizvođači automatskih mjenjača

- Najznačajniji proizvođači automatskih mjenjača -

GM logo
Mercedes logo
ZF logo
Ford logo
Toyota logo
Chrysler logo
Borg-warner logo
Aisin-Warner logo
Honda logo
Hyundai logo
Kia logo
Mitsubishi logo
Mazda logo
Nissan logo
Renault logo
Subaru logo
Audi logo
Volkswagen logo
Jatco logo
Suzuki logo