Transfer case

Usluga servisa reduktora

- Ovdje pročitajte općenite informacije vezane uz reduktore -

» Brza dostava i ugradnja

» Posebna ponuda: BMW, Mercedes, Land Rover

» Garancija 12 mjeseci

» Povrat starog kućišta reduktora

transfer-case

Što je to reduktor?

Reduktorom, najjednostavnije rečeno, nazivamo sklop koji vrši raspodjelu snage iz mjenjača na sva četiri kotača. Nalazimo ga na svim vozilima koja imaju pogon na sva četiri kotača tzv 4WD.

Odmah da rasčistimo dva pojma a to su 4WD i AWD (all wheel drive). Oba imaju pogon na sva četiri kotača.

Kod AWD sistema imamo STALNI pogon na sva četiri kotača gdje se snaga izašla iz mjenjača na prednje i stražnje kotače raspodjeljuje u određenim omjerima preko centralnog diferencijala.

Kod 4WD pogona REDUKTOR preuzima i vrši raspodjelu snage iz mjenjača na SVE ili samo na DVA kotača.

Ovdje ćemo se baviti samo sustavom 4WD.

Kako funkcionira reduktor?

Rekli smo da reduktor vrši distribuciju snage na prednje i stražnje kotače razmotrimo sada kako on to čini.

Motor daje snagu mjenjaču koji silu prenosi na reduktor koji dalje preko izlazne osovine šalje snagu na prednje i zadnje kotače. Raspodjelu te snage može činiti ili putem lanca ili putem seta zupčanika koji se nalaze u samom kućištu reduktora.

Danas se više koristi lanac za pokretanje reduktora jer je tiši u radu i puno laganji od zupčanika pa je time i konstrukcijski puno lakši. Ipak treba naglasiti da reduktori sa zupčanicima prenose veću snagu, podnose veći okretni moment i manje su podložni kvarovima.

Kad nije uključen sistem vožnje u modu 4WD snaga se u punom iznosu šalje na zadnje kotače - 2WD. Kada uključite režim vožnje 4WD reduktor će raspodijeliti snagu na prednje i zadnje kotače pokrečući sva četiri kotača.

Da bi jednako raspodijelio snagu reduktor radi u koordinaciji sa poluosovinama, diferencijalom, kardanima, mjenjačem i kotačima.

Brzina vožnje - obično imamo oznake H (HIGH što "znači" BRZO) i L (LOW što "znači" SPORO)

Režim H (BRZO) upotrebljavamo kod jake kiše, blata, leda odnosno u situacijama kada nam je potrebna dodatna vuča.

Režim L (SPORO) upotrebljavamo onda kada nam treba više snage na manjim brzinama kao kod penjanja na kamenitom ili šljunkovitom terenu ili kod većih uspona pogotovo ako vučemo veći teret.Kod ekstremnog snijega ili blata itd.

Oznake u vozilima su različite no uobičajeno je 4-Hi ili samo H odnosno 4-Lo ili samo 4L.

Prebacivanje se vrši ručicom koja se obično nalazi uz ručicu mjenjača.To je uobičajeno kod vozila koja su napravljena većinom za terensku vožnju. Kod novijih modela uključivanje se vrši elektronički - pritiskom na prekidač.

Postoje DVA REŽIMA vožnje za 4WD

1.PART-TIME - obično oznaka PT - znači vožnju sa dva pogonska kotača,obično su stražnji kotači.

Ovo je režim kada uvjete vožnje zadovoljava pogon na samo zadnje kotače što pridonosi manjoj potrošnji goriva i manjim naprezanjima za pogonski sustav.

2.FULL-TIME uključujete onda kada nije dovoljan pogon na samo dva kotača i to imate na raspoolaganju već navedene režime 4Hi ili 4Lo.

Sve prije navedeno više je služilo kako bi shvatili kako radi reduktor,u kojim situacijama se koristi koji režim vožnje, i to se isključivo odnosi na terenska vozila svih vrsta koja od milja i iz navike trpamo u jednu košaru nazivajući ih JEEP.

Kod većine današnjih modernih terenskih vozila i osobnih automobila, raznih Crossera itd. reduktori se uključuju automatski i to onog momenta kada računalo registrira proklizavanje jednog kotača.

Oštećenja reduktora

Često se zanemaruje količina i kvaliteta ulja zbog čega dolazi do oštećenja odnosno paljenja lamela koje se nalaze u svim modernim reduktorima.

Pravovremenim popravkom izbjegava se oštećenje kućišta kada je popravak nemoguć.

Najčešći simptomi kvara na reduktorima

  • » Stalan zvuk brušenja i - ili cviljenja ispod vozila kada je vozilo u pogonu.
  • » Trzaj i preskakanje u kretanju ili vožnji - govori o oštećenju lanca i njegovom preskakanju.
  • » Ležajevi koji se oštete lako se mogu zamijeniti i lako se uočava njihov nepravilan rad.
  • » Crno i spaljeno ulji curi iz reduktora
  • » Nemogućnost prebacivanja iz 4Hi u 4Lo
  • » Nemogućnost prebacivanja iz režima 4WD u 2WD ili obratno.
  • » Teško prebacivanje brzina - reduktor ometa mjenjač u izmjeni brzina - koči ga!
  • » Curenje ulja iz semeringa izlazne osovine reduktora - veoma česta pojava.
  • » Ne čuje se zvuk uključivanja el.motora na reduktoru